Onze visie en missie

Onze visie en missie

De (fusie)school is een schoolorganisatie waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leren en samen werken aan de ontplooiing van elk kind. Op een respectvolle en open manier neemt ieder zijn/haar verantwoordelijkheid en levert een positieve bijdrage om de individuele onderwijsbehoefte op een zorgvuldige, passende en creatieve manier vorm te geven.

Onze slogan is: 'Werken met kinderen van nu voor de maatschappij van morgen'.

Onze kernwaarden zijn:

  • Openheidplaatje-visiemissie-scholen
  • Positiviteit
  • Respect
  • Ontplooiing
  • Verantwoordelijkheid

 

Als teams van de beide Hoevense scholen, de Reuzelaar en de Lindenlommer,  zijn we tot de conclusie gekomen, dat het de ontwikkeling van de kinderen ten goede zal komen als het muziekonderwijs een stevige en goed geïmplementeerde plaats krijgt binnen het onderwijs. Daarin willen we expliciet refereren aan onze kernwaarden.

 

Mede op basis van wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat muziek maken en naar muziek luisteren positief effect heeft op schoolprestaties (Positiviteit). Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, en bevordert discipline en doorzettingsvermogen (Verantwoordelijkheid). Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein (Ontplooiing) en aan sociale vaardigheden, nodig voor het samen spelen en samen werken(Respect en openheid).

 

Muziek is te verbinden met alle andere schoolvakken, waardoor ook de ‘muzikale intelligentie’ het begrip voor de lesstof in deze vakken bevordert. Door samen muziek te maken ervaren mensen de aanwezigheid van anderen en ontwikkelen zij empathie en gemeenschapszin. Muziek is een verrijking van het onderwijs, vanwege de bijdrage aan de brede ontwikkeling en aan diverse niet muzikale prestaties. Muziekonderwijs is dus van groot maatschappelijk belang. School is de plek waar de basis voor deze ontwikkeling gelegd wordt, die na en buiten school kan worden voortgezet.

 

Juist binnen het fusietraject van de scholen kan muziek precies het werk doen waarvoor het bij uitstek geschikt is: een verbindende rol spelen bij de smeden van een band tussen kinderen, teams, ouders en de samenleving binnen Hoeven.

 

Daarbij kwam als heel mooie bijkomstigheid, dat er een subsidie “Impuls muziekonderwijs” werd ingesteld. We hebben besloten deze subsidie aan te vragen om op die manier het muziekonderwijs inderdaad die impuls te geven.

 

Laten we muziek dus in al zijn facetten goed op de kaart zetten, zodat het zijn werk kan doen!

 

Muziek kan voor ons een belangrijke bijdrage leveren aan onze expertise in het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling en het kan werken als verbindende factor op onze nieuwe onderwijsplaats binnen de gemeenschap Hoeven.